Ontslagvergoeding

Wordt je wegens bedrijfseconomische omstandigheden uit een onderneming weg gereorganiseerd oftewel ontslagen dan heb je recht op een gouden handdruk. Dit is een stukje wettelijke compensatie door de werkgever juist omdat de verbintenis tussen beide wordt verbroken. Maar waar moet je onder andere op letten als je wordt ontslagen en een gouden handdruk daarbij krijgt?

Contractbreuk

Tussen werknemer en –gever is in het verleden een arbeidscontract aangegaan wat tussen beide een langdurige relatie inhoudt. Dit is zondermeer het geval indien er sprake is van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Het arbeidscontract legt daarbij vast dat men voor vast is aangenomen. Gaat het economisch slecht en dient men ontslagen te worden dan is dat contractbreuk. Omdat de langdurige arbeidsrelatie door de werkgever wordt verbroken heeft de werknemer recht op compensatie in de vorm van een gouden handdruk. Maar hoeveel kun je eigenlijk krijgen als je wordt ontslagen?

Beëindigingscontract

Een belangrijk aspect aangaande het verkrijgen van een gouden handdruk is dat je aandachtig het beëindigingscontract onder de loep neemt. Het vormt namelijk de ontbinding van je arbeidscontract en onder welke voorwaarden het van toepassing is. Uiteraard staat erin vermeld op hoeveel gouden handdruk je kunt rekenen. Daarnaast dient het specifiek te vermelden dat je bent ontslagen wegen bedrijfseconomische redenen. Dit is namelijk belangrijk voor het verkrijgen van een ww uitkering. Daarnaast is het van belang dat er geen concurrentiebeding wordt opgelegd. De werkgever wil niet meer van jouw diensten gebruik maken en daardoor mag niet worden opgelegd dat je kennis bij een concurrent gaat toepassen. Laat je gouden handdruk en beëindigingscontract altijd juridisch controleren door een advocaat.

Hoeveel kun je krijgen?

Het wordt berekend middels een aantal factoren met elkaar te vermenigvuldigen. De hoogte van de gouden handdruk varieert aanzienlijk afhankelijk van:

  • het laatst verdiende loon. Dit is het gemiddelde bruto maand salaris over de laatste twaalf maanden;
  • het aantal gewerkte jaren. Hoe lang ben je in dienst geweest? Per gewerkt jaar neemt de hoogte toe;
  • je leeftijd. Er wordt een factor meegenomen afhankelijk in welke leeftijdscategorie je valt. Dit is een half tot vijfendertig jaar en neemt iedere tien jaar daarboven met een half toe en maximaliseert tot twee boven vijfenvijftig jaar;
  • aan wie het ontslag valt te verwijten. Is het ontslag wegens dringende redenen geweest dan is het ontslag aan de werknemer te wijten waarmee deze factor nul is. Gewoonlijk bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan dit één zijn.

Door deze factoren met elkaar te vermenigvuldigen kun je berekenen hoe hoog je gouden handdruk zal zijn. Let wel dat er hervormingen binnen het ontslagrecht te verwachten zijn waardoor de gouden handdruk berekening veel lager kan uitvallen.

Kosten en belasting

Krijg je de gouden handdruk uitbetaald, dan is het de vraag hoe je dat gaat gebruiken. Enerzijds kan het zijn dat er bruto de onkosten van je advocaat worden afgetrokken en anderzijds dien je belasting af te dragen als je het op je betaalrekening laat storten. Zorg er daarnaast voor dat je schulden met de gouden handdruk afbetaalt zodat je per maand bespaart. Heb je het nu niet nodig dan kun je overwegen om bruto te gaan sparen. Wees dus verstandig en dank na over wat jij met je gouden handdruk gaat doen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op