Wat is een ontslagprocedure

Een ontslagprocedure is een procedure die als insteek heeft het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Een ontslagprocedure komt vaak kijken bij situaties waarbij het ontslag niet geheel vlekkeloos verloopt.

Zo kan het voorkomen dat een werknemer wordt ontslagen en deze het daar niet mee eens is. In dat geval komt er een ontslagprocedure bij kijken.

Lengte van ontslagprocedure

Een ontslagprocedure kan wel eens erg lang duren. Zeker bij veel onduidelijkheid kan het een enorme hoeveelheid tijd in beslag nemen. Dit heeft te maken met het feit dat beide partijen betrokken dienen te worden bij het gehele proces en dat er op die manier veel tijd verloren gaat met het communiceren tussen alle partijen.

Ontslagprocedure sneller laten verlopen

Om een ontslagprocedure sneller te laten verlopen is het zaak dat een werkgever duidelijk is. Wanneer hij een werknemer wil ontslaan is het belangrijk dat de werkgever duidelijk aangeeft waarom hij deze werknemer wil ontslaan. Hoe meer redenen hij aan kan dragen hoe makkelijker het voor de rechter kan zijn en hoe sneller er een beslissing genomen kan worden.

Kortere vorm van ontslagprocedure

Er is een vorm van ontslagprocedure die over het algemeen minder tijd inneemt dan een normale ontslagprocedure. Deze ontslagprocedure staat bekend als de '''pro-forma ontslagprocedure'''. Hierbij is sprake van een ontslagprocedure die puur schriftelijk is en waarbij de werkgever en de werknemer gezamenlijk aan de rechter vragen om de ontslagregeling te bevestigen.

Het is niet echt een officiële vorm van een ontslagprocedure aangezien de rechter niet wordt gevraagd om de ontslagkwestie inhoudelijk te behandelen. Hij moet enkel een akkoord geven om de regeling die beide partijen hebben getroffen te ontbinden. De pro-forma ontslagprocedure wordt vooral toegepast bij:

  • ontslag door een lange fictieve opzegtermijn
  • ontslag bij een zieke werknemer
  • ontslag bij een niet betalende werkgever

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op