Schakel juridisch advies in

Wordt je ontslagen dan is het wegens meerdere redenen verstandig om juridisch advies in te schakelen. Het is namelijk van belang om:

  • enerzijds de ontbindende voorwaarden te laten controleren. De werkgever wil van je af en jouw belangen moeten daarmee optimaal vertegenwoordigd zijn in het ontbindingscontract;
  • anderzijds kan het zijn dat je van mening bent dat je onterecht bent ontslagen.

Om optimaal je rechten te vertegenwoordigen neem je juridisch advies in de arm. De oude werkgever denkt namelijk primair aan de belangen van de onderneming en dat komt meer overeen met die van jou. Schakel juridisch advies in om er bij ontslag het meeste uit te halen. Met welke aspecten van het ontslagrecht moet je rekening houden?

Onterecht of onredelijk ontslag?

De eerste vraag die je je moet stellen is of het ontslag werkelijk terecht is. Zijn de cijfers van de onderneming werkelijk zo slecht dat jij eruit moet en is bij de bepaling van de ontslagenen wel het afspiegelingsbeginsel toegepast. Daarnaast geldt de vraag of er geen dubbele redenen zijn welke aanleiding zijn voor het ontslag. Indien daar namelijk enige reden tot twijfel toe is dan schaadt het je persoonlijk. Zaken doen kan namelijk inhouden misleiding van personeel zodat zij goedkoop aan de kant kunnen worden gedaan. Om dat te voorkomen moet je altijd juridisch advies inschakelen zodat je een kennelijk onredelijk ontslag uitsluit. Mocht dat wel zo zijn dan heb je uiteraard recht op een veel hogere compensatie danwel dient het ontslag nietig worden verklaard. 

Hoogte ontslagvergoeding

Het is belangrijk dat je financiële omstandigheden goed worden vertegenwoordigd. De werkgever kan zomaar een kleine compensatie geven welke wettelijk gezien veel te laag is. Je hebt standaard recht op een bepaalde ontslagvergoeding gebaseerd op:

  • je leeftijd;
  • je laatst verdiende salaris;
  • hoe lang je bij de werkgever actief bent geweest;
  • aan wie het ontslag te wijten is.

Deze factoren bepalen hoeveel compensatie je kunt krijgen. Neem juridisch advies ter harte zodat jij het meeste aan geldelijke vergoeding uit je ontslag kunt halen.

Rekening houden met wettelijke opzegtermijn

De werkgever zal altijd trachten je zo snel als mogelijk te ontslaan omdat het kosten bespaart. Toch dient hij wettelijk gezien aan de opzeg termijn te voldoen. Dit is de periode van het aanzeggen van het ontslag tot het werkelijk ontbinden van het arbeidscontract. Het is afhankelijk van hoeveel jaar je bij een werkgever hebt gewerkt hoeveel maand opzegtermijn jij hebt. Je hebt voor iedere vijf gewerkte jaren een maand opzegtermijn met een maximum van 4 maand. Let wel dat het ingaat vanaf de eerste van de volgende maand. Laat je juridisch adviseren aangaande op hoeveel maanden opzegtermijn jij conform de wet recht hebt en hoe dat moet worden vertaald binnen de opzeggingsovereenkomst.

Concurrentiebeding

Een belangrijk aspect binnen het ontslag vormt het concurrentiebeding. Indien je bent ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan mag er niet worden geëist dat je bepaalde kennis niet bij een concurrent toepast. Dit verkleint namelijk je kansen na ontslag om een andere baan te vinden. De juridisch adviseur zal dan ook altijd eisen dat deze paragraaf wordt verwijderd uit het beëindigingsovereenkomst. Laat je daartoe goed juridisch bijstaan zodat al jouw belangen binnen het ontslag optimaal vertegenwoordigd zijn. Haal het beste uit je ontslag door juridisch advies in te schakelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op