Het weigeren van werk

Met het weigeren van werk bedoelt men dat een werknemer weigert om iets te doen wat zijn werkgever hem vraagt. Van een werknemer wordt over het algemeen een zekere mate van flexibiliteit verwacht. Dit houdt in dat als de werkgever hem vraagt om iets te doen dat buiten zijn takenpakket ligt dat de werknemer zijn best doet om dit alsnog uit te voeren.

Het weigeren van werk kan zeer grote gevolgen hebben voor een werknemer binnen een bedrijf.

Kan ik werk weigeren zonder dat ik ontslagen wordt

Het weigeren van werk kan als gevolg hebben dat een bedrijf de werknemer ontslaat. Er kan in de arbeidsovereenkomst ook worden opgenomen wat voor sancties het weigeren van werk oplevert. Over het algemeen zal de werkgever gewoon in overleg afspreken met de werknemer wanneer deze van hem iets verlangt wat niet in zijn takenpakket zit. Het zal hierdoor niet vaak voorkomen dat een werknemer een taak zal weigeren.

Het kan ook voorkomen dat een werkgever iets verlangt van een werknemer wat niet door de beugel kan. In dat soort gevallen mag een werknemer het werk weigeren. Wanneer de werknemer echter geen goede reden heeft om werk te weigeren dan is de kans aanwezig dat de werkgever u ontslaat vanwege het weigeren van werk.

Wanneer uw werkgever u daadwerkelijk ontslaat vanwege het weigeren van werk dan kunt u dit ontslag aanvechten bij een rechter. Deze rechter zal tevens bepalen of u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding, een soort van schadeloosstelling voor het verliezen van een vast salaris, zodat u toch voorlopig kunt blijven voorzien in uw kosten voor uw levensonderhoud.

Werk weigeren wegens omstandigheden

Het kan ook voorkomen dat een werknemer werk weigert wegens bepaalde omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan werken in de enorme hitte of werken in een omgeving die niet veilig is. Wanneer een werkgever hier geen rekening mee houdt zou men een beroep kunnen doen op artikel 29 van de arbowet.

De grens hierin is nogal vaag wat dat betreft en hangt af van een aantal factoren, zoals:

  • Eigenschappen werknemer
  • Soort werk en inspanning
  • Kleding
  • Luchtvochtigheid/Windsnelheid
  • Maatregelen die werkgever heeft genomen qua veiligheid
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op