Is jouw ontslag terecht geweest?

De wet beschermt werknemers en dat houdt in dat je niet zomaar kunt worden ontslagen. Voor ontslag zijn er slechts een paar redenen en dus dient die reden ook conform de wet te zijn. Het kan voorkomen dat de reden van ontslag niet reëel is of onredelijk. Denk aan het ontslag van een werknemer waarbij de werkgever een andere agenda hanteert. Waar moet je op letten als je kennelijk een onterecht of onredelijk ontslag hebt gekregen?

Redenen van ontslag

Wettelijk gezien kan men slechts wegens een viertal redenen ontslagen worden. Dat zijn:

 • van rechtswege. Het contract verloopt wegens tijd of een doelstelling;
 • bedrijfsmatig. Het gaat slecht en er moet worden gereorganiseerd;
 • je neemt zelf ontslag. De werkgever gaat daarmee akkoord waardoor het een
 • ontslag met wederzijds goedkeuren is geworden;
 • wegens een dringende reden waardoor men op staande voet is ontslagen.

Zowel bij ontslag op staande voet als bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het de vraag of het ontslag wel terecht is geweest.

Geen dringende reden

Wordt je ontslagen op staande voet dan moet het ontslag zijn gebaseerd op een dringende reden. Is die reden werkelijk ontstaan door jou en is juist een ander niet aansprakelijk voor bepaalde gevolgen binnen de onderneming. Is er dus een causaal verband tussen het ontslag en de reden daartoe. Indien men vermoeden heeft dat men kennelijk onterecht is ontslagen of dat de dringende reden niet dringend genoeg is geweest dan kan men tegen het kennelijk onterechte ontslag in beroep gaan.

Werkelijk afspiegelingsbeginsel?

Indien je collectief wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan moet de werkgever zich houden aan de Wet Melding Collectief Ontslag. Oftewel er dient aan het afspiegelingsbeginsel te worden voldaan. Dat houdt in dat de ontslagen evenredig moeten zijn verdeeld over de verschillende organisatie lagen en evenredig over de leeftijdscategorieën. Zodoende heeft iedereen een eerlijke kans om door te werken of ontslagen te worden. Heb je echter redelijke vermoedens dat er achterliggende redenen zijn dan kan het ontslag onredelijk zijn geweest.

Inschakeling juridisch advies

Je doet er altijd goed aan om juridisch advies in te schakelen om:

 • te informeren hoe je bij een kennelijk onterecht ontslag verder moet handelen. Gewoon blijven doorwerken is veelal gepast omdat je het niet eens bent met het ontslag;
 • het beëindigingscontract te toetsen op juridische geldigheid;
 • te beoordelen of je slagingskansen hebt om een vervolg procedure op te starten. 

Gelijk halen bij kantonrechter

Ben je kennelijk onterecht ontslagen dan dien je je gelijk te halen bij de kantonrechter. Daartoe moet je bewijzen aanvoeren waarom dat je denkt dat je kennelijk onterecht ontslagen bent. Op die manier kun je via concrete feiten aantonen dat het ontslag onterecht is en gecompenseerd of vergoed moet worden. Uiteraard is de kantonrechter diegene die het laatste woord hierover zal uitspreken.

Vergoeding of ontbinding beëindigingscontract

Veelal zal de keus erin bestaan om of het arbeidscontract niet te verbreken danwel dat de werkgever een hoge vergoeding moet betalen. Is er sprake van een aangetoonde onterecht ontslag dan dient daartoe de werkgever vergoed te worden. Dat kan middels een hervatting van de taken. Is de werksfeer door het kennelijk onterechte ontslag behoorlijk verslechterd dan kan het zijn dat de werkgever een aanzienlijke geldelijke compensatie moet geven. Bij een onterecht ontslag dient de werkgever in de buidel te tasten. Laat je altijd goed informeren door een juridisch specialist aangaande je kansen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op