Wat is ontslagvergunning

Een ontslagvergunning is een vergunning die een werkgever nodig heeft om iemand te kunnen ontslaan. Ook als een werknemer zelf ontslag wil nemen zal deze in het bezit moeten zijn van een ontslagvergunning.

Een ontslagvergunning wordt verkregen bij het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen.

Is ontslagvergunning noodzakelijk om iemand te kunnen ontslaan

Over het algemeen is een ontslagvergunning noodzakelijk om iemand te kunnen ontslaan. Ook voor een werknemer die ontslag wil nemen is een ontslagvergunning noodzakelijk. Ook als de aanvraag van de ontslagvergunning nog in behandeling is, is het niet mogelijk voor een werkgever om iemand te kunnen ontslaan en voor de werknemer om ontslag te nemen.

Het komt wel eens voor dat een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt terwijl deze helemaal niet in het bezit is van een ontslagvergunning. In dit kan de werknemer binnen zes maanden een beroep aantekenen tegen de nietigheid van de opzegging. Het kan zowel schriftelijk als mondeling maar schriftelijk geniet vanzelfsprekend de voorkeur.

Er zijn enkele uitzondering waarbij een ontslagvergunning niet noodzakelijk is, zoals:

  • Faillissement
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Beëindiging van de overeenkomst op staande voet

 

Werkgever zonder ontslagvergunning

Een arbeidsovereenkomst beëindigen kan ook plaatsvinden met wederzijds goedkeuren. Als zowel de werkgever als de werknemer tot het besluit komen dat een arbeidsovereenkomst ten einde loopt dan is er ook geen ontslagvergunning noodzakelijk. Zoals eerder gezegd is er ook geen vergunning nodig bij een faillissement of bij een ontslag dat op staande voet plaatsvindt.

Het CWI kan een ontslagvergunning ook weigeren. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld een werknemer wilt ontslaan op basis van slechte werkprestaties dan kijkt het CWI of deze werkgever de werknemer wel een kans heeft gegeven om deze werkprestaties te verbeteren. Als dit niet het geval is dan zal het CWI een ontslagvergunning simpelweg weigeren.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op