Wat doen bij onterecht ontslag?

Wist u dat uw onterecht ontslag zeer veel nadelige gevolgen kan hebben voor u als de werknemer? Denk aan een ontslag op staande voet waardoor men zelfs geen uitkeringsrechten meer heeft. Het is dus de vraag of de reden van ontslag niet onterecht is geweest. De werkgever denkt namelijk aan zijn ondernemingsdoelstellingen en dat kan betekenen dat jij door onterecht ontslag de dupe bent. Waar moet je op letten als er sprake is van een onterecht ontslag en wat kun je verder aan stappen ondernemen?

Beweegredenen werkgever

De werkgever kan meerdere redenen hebben om ontslag aan te zeggen. Het kan zijn dat de werkgever een slechte relatie heeft met de werknemer of dat er slechte cijfers worden gedraaid. Gewoonlijk dient men wegens bedrijfseconomische reden te worden ontslagen echter men gooit het op een andere reden. De werkgever ontslaat de werknemer onterecht in de hoop dat men onkosten bespaart. Er worden dringende redenen aangevoerd waardoor de werknemer zich praktisch genoodzaakt voelt om weg te gaan. Sta er dus altijd bij stil dat de werkgever mogelijk het ontslag onterecht heeft aangezegd. Is er niet sprake van een dubbele agenda waardoor jij onterecht bent ontslagen?

Tekenen van onterecht ontslag

De reden van ontslag dient altijd goed beargumenteerd te worden door de werkgever. Zijn er maar de geringste twijfels aangaande de redenen dan kan het om een onterecht ontslag gaan. Vele omstandigheden kunnen aanleiding voor twijfel zijn. Is het ontslag werkelijk terecht of juist onterecht? Wat is er voorgevallen en waren er niet meerdere werknemers verantwoordelijk voor de ontstane situatie:

  • is men als enige werknemer onterecht ontslagen dan kan men zeker verhaal halen;
  • is het afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag juist toegepast of is de werkgever selectief te werk gegaan?;
  • komt het ontslag onverwachts voor, en dergelijk.

Meerdere redenen kunnen een onterecht ontslag vermoeden. Wees bewust van de beweegredenen van de werkgever omdat jij mogelijk onterecht bent ontslagen. 

Stappen ondernemen

Vermoed je een onterecht ontslag dan moet je altijd juridische stappen ondernemen. De werkgever wil je wegens onterechte redenen niet meer in dienst houden en dat is een kwalijke vorm van contractbreuk. Je kunt het volgende verwachten:

  • je dient wel op je werk te verschijnen omdat je het niet eens bent met het onterechte ontslag en dus moet je  gewoon verder gaan met je taken. De werkgever is verplicht om je de mogelijkheid te geven om werk uit te voeren;
  • je kunt een compensatie bedingen voor het onterechte ontslag;
  • je kunt ervoor zorgen dat je weer aan het werk komt binnen de organisatie omdat het een onterecht reden van ontslag betreft.

Bescherm je rechten bij een onterecht ontslag. Laat je altijd juridisch bijstaan en volg de adviezen van je advocaat.

Ontslag bij ziekte

Indien de werknemer ziek thuis zit dan mag de werkgever nooit binnen twee jaar het ontslag aanzeggen. Ontslag wegens ziekte is altijd onterecht ontslag. De werkgever heeft wegens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte de verplichting om zeventig procent van het laatst verdiende loon door te betalen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven dan kan er sprake van onterecht ontslag zijn. Daarnaast dient er een actieve houding aanwezig te zijn om aangepaste werkzaamheden passend bij de capaciteiten van de zieke werknemer. Wordt je wegens je ziekte ontslagen dan betreft het onterecht ontslag en kun je jouw juridisch recht halen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op