Het aanvragen van ontslag

Het kan voorkomen dat een werkgever een van zijn werknemers wil ontslaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer het zover is zal de werkgever het ontslag van de werknemer moeten aanvragen bij het UWV WERK bedrijf. Deze zal het ontslag vervolgens goedkeuren of afkeuren en beslist hiermee over de toekomst van de werknemer bij dit bedrijf.

Ontslag aanvragen UWV WERKbedrijf

Iedere werkgever zal de procedure moeten doorlopen bij het UWV WERKbedrijf wanneer het een werknemer wil ontslaan. Dit houdt dus ook in dat iedere werkgever een goede reden zal moeten hebben om deze werknemer te ontslaan aangezien het UWV WERKbedrijf anders simpelweg weigert om een ontslagvergunning te verlenen aan de werkgever.

Ontslaan zonder ontslagvergunning

Als een werkgever een werknemer ontslaat zonder een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf dan kan de werknemer in beroep gaan. Deze moet dan binnen zes maanden na zijn/haar ontslag naar de rechter gaan waar het in beroep kan gaan tegen het ontslag. De rechter bepaalt dan of het ontslag geldig is.

Er zijn enkele oorzaken waarbij een werkgever geen ontslagvergunning hoeft aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf. Hierbij kan men denken aan:

  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Ontslag op staande voet
  • Faillissement

Standaardprocedure bij het aanvragen van ontslag

Het UWV WERKbedrijf zal uiteindelijk bepalen wat er met het ontslagaanvraag wordt gedaan. Deze standaardprocedure neemt meestal zo’n vier tot zes weken in beslag waarna het UWV WERKbedrijf een uitspraak zal doen in de zaak. Het is belangrijk dat de werkgever hierbij duidelijk aangeeft wat de redenen zijn voor het aanvragen van het ontslag van een van zijn medewerkers.

Het UVW WERKbedrijf zal in deze standaardprocedure ook het verhaal van de tegenpartij willen horen, in dit geval de werknemer. Na enkele fases van hoor- en wederhoor van beide partijen zal het UWV WERKbedrijf dan een beargumenteerde beslissing presenteren aan de werkgever. De werkgever dient zich vervolgens te houden aan de duur van de geldigheid van de ontslagvergunning en dient de werknemer te ontslaan binnen deze tijd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op