Verschillende manieren van ontslagen worden

Er zijn verschillende manieren om ontslagen te worden. Ontslag op staande voet is natuurlijk nooit prettig om te ondervinden. Ook kunnen werknemers ontslagen worden wegens bezuinigingen of zelfs vanwege faillissement. Een manier van ontslagen die over het algemeen als minder erg wordt gezien is het ontslagen worden met wederzijds goedvinden.

Wat houdt ontslagen worden met wederzijds goedvinden in

Wanneer een werknemer met zijn werkgever samen besluit om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst dan noemt men dit '''ontslagen worden met wederzijds goedvinden'''. Dit is dus geen vorm van gedwongen ontslag aangezien beide partijen het hier mee eens zijn. Vandaar dat het een vorm van ontslag is die over het algemeen als prettig wordt beschouwd.

Beide partijen maken hierbij afspraken over wanneer het dienstverband beëindigd zal worden. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst die door beide partijen getekend zal worden. Hiermee staat alles dus formeel op papier en zal er later geen onduidelijkheid plaatsvinden omtrent het ontslag met wederzijds goedvinden.

Beëindigingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst wordt onder andere het volgende opgenomen:

  • Datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Hoogte ontslagvergoeding
  • Manier waarop arbeidsovereenkomst zal eindigen
  • Gelding van non-concurrentiebeding

Recht op uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer een werkgever en werknemer het eens zijn over het beëindigen van het arbeidscontract dan zal er een beeindigingsovereenkomst worden getekend. Voor de werknemer is het zaak om zich direct te melden bij het UWV WERKbedrijf. Hier kan hij namelijk terecht om een uitkering aan te vragen en dat dient zo snel mogelijk te gebeuren.

Om recht te hebben op een ww uitkering is het zaak dat de werknemer niets te verwijten is naar aanleiding van het ontslag bij zijn werkgever. Vaak is het bij een ontslag met wederzijds goedvinden zo dat de werknemer inderdaad niks te verwijten. Over het algemeen zal een werknemer die is ontslagen met wederzijds goedvinden dan ook geen problemen kennen bij het aanvragen van een ww uitkering.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op