Wat is ontslag nemen

Ontslag nemen is het zelfstandig beëindigen van een arbeidsovereenkomst met uw werkgever, u zult dus uw eigen ontslag indienen.

Wanneer u ervoor kiest om zelf ontslag te nemen moet u zich wel realiseren dat hier enkele consequenties aan verbonden zijn. Een van deze consequenties is bijvoorbeeld dat uw recht op een ww uitkering vervalt.

Ontslag nemen bij werkgever

Wanneer u ontslag neemt bij een werkgever moet u er rekening mee houden dat u geen recht hebt op een WW-uitkering. Een van de voorwaarden van de UWV WERK bedrijf is namelijk dat het de werknemer niet te verwijten mag zijn dat hij ontslagen is. Wanneer men zelf ontslag neemt voldoet de werknemer natuurlijk niet aan de voorwaarde en heeft hij dus geen recht op een uitkering.

Wanneer men ontslag wil nemen zonder gevolgen voor de ww uitkering, heb je een ontslagvergunning nodig. Net zoals een werkgever niet een werknemer mag ontslaan zonder ontslagvergoeding mag een werknemer geen ontslag nemen zonder ontslagvergunning. Een ontslagvergunning kan door de werknemer worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf.

Deze procedure duurt meestal zo’n 4 tot 6 weken aangezien het een nogal uitgebreid proces is. Het is belangrijk dat een werknemer duidelijk zijn beweegredenen voor het ontslag uiteenzet om het proces enigszins te versnellen. Bij het behandelen van de aanvraag van de ontslagvergunning wordt ook vaak de werkgever geraadpleegd.

Ontslag nemen bij werkgever met wederzijds goedvinden

Een andere vorm van ontslag nemen is een ontslag met wederzijds goedvinden. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden zijn zowel de werknemer en de werkgever het eens met het ontslag. Dit zal dus vaak op een prettige manier gebeuren waarbij beide partijen denken dat het de beste oplossing is.

Daarnaast heeft een werknemer recht op een WW-uitkering wanneer hij wordt ontslagen met wederzijds goedvinden. Bij deze vorm van ontslag worden vaak alle afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Hier komen zaken in te staan als:

  • Hoogte ontslagvergoeding
  • Manier waarop arbeidsovereenkomst zal eindigen
  • Datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Gelding van non-concurrentiebeding

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op