Wat is proeftijd?

Een proeftijd is een periode waarin een werknemer kennis kan maken met zijn werkgever en andersom. In een proeftijd kan de werkgever bepalen of hij verder wil met de werknemer. Het is een periode waarin de werknemer gekeurd kan worden. Na de proeftijd kunnen beide partijen dan een goed oordeel vellen over of ze met elkaar verder willen of niet.

Ontslagen worden tijdens uw proeftijd

Het gebeurt wel eens dat een werknemer wordt ontslagen tijdens zijn proeftijd. In dat geval is het vaak zo dat de werknemer verre van optimaal functioneert. Echter zijn er ook gevallen waarbij het voor de werkgever niet mogelijk is om een werknemer te ontslaan. Het kan namelijk in strijd zijn met goed werkgeverschap.

Bijzonder opzegverbod

Ook kan het in strijd zijn met een ‘bijzonder opzegverbod’. Dit is allemaal uiteengezet in artikel 7 van het burgerlijk wetboek. In deze wet staat onder andere dat een werkgever zich als een goed werkgever moet gedragen. Ook de werknemer moet zich overigens als een goed werknemer gedragen.

Het komt er op neer dat beide partijen zich moeten houden aan de afspraken die gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst. Tevens mag een werkgever geen onderscheid maken tussen geslacht en geloof. Gebeurt dit wel, dan kan de werknemer hier tegen in beroep gaan en kan het ontslag binnen twee maanden vernietigd worden.

Vergoeding voor ontslag tijdens proeftijd

Het kan voorkomen dat men een soort van ontslagvergoeding krijgt wanneer men wordt ontslagen tijdens de proeftijd. Werknemers hebben sowieso altijd recht op een schriftelijke verklaring over de aanleiding voor hun ontslag. Daarnaast kan een rechter het ontslag tijdens een proeftijd vernietigen wanneer er niet correct gehandeld is.

Kosten levensonderhoud

Met deze vergoeding kan de werknemer ondanks zijn verslag toch nog voorzien in zijn kosten van zijn levensonderhoud voor een korte periode. In deze periode heeft hij tevens de mogelijkheid om een nieuwe baan te zoeken dus de vergoeding is een soort van opvulling van een tijdelijk financieel gat waar de werknemer in terecht komt na het ontslag in zijn proeftijd.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op