Ontslag nemen uitkering: gevolgen

Omdat ontslag nemen gevolgen heeft voor je uitkering moet je ermee rekening houden dat je anders wordt beoordeeld. Het UWV zal namelijk met een fictieve opzegtermijn rekening houden waardoor je de uitkeringsaanvraag wel kunt doen echter de uitkering soms vertraagd wordt toegepast. Waar komt dit door en wat voor consequenties heeft ontslag nemen op de uitkeringsaanvraag?

Redenen van ontslag

Wil je recht hebben op een uitkering dan moet de reden van ontslag de juiste zijn. Denk aan de volgende mogelijke redenen van ontslag:

  • op staande voet. Door een dringende reden heeft de werknemer het ‘gedaan’ bij de werkgever en dient direct op te stappen. Consequentie is dat men geen uitkeringsrechten heeft;
  • wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever wil niet meer van de diensten van de werknemer gebruik maken waardoor deze wordt ontslagen. De werknemer heeft recht op ontslagvergoeding en kan een WW uitkering aanvragen welke direct ingaat;
  • van rechtswege. Een doelstelling of termijn binnen het contract is behaald waardoor het contract wordt ontbonden. Heeft de persoon daarna geen vervolgwerk dan kan een ww uitkering voor de gewerkte uren worden aangevraagd;
  • met wederzijds goedvinden. De werknemer en werkgever gaan beide akkoord met het ontslag. Normaal is dit van toepassing indien de werknemer ander werk heeft gevonden en dus ontslag neemt.

Ontslag nemen uitkeringsaanvraag doen

Het kan voorkomen dat de werknemer en werkgever niet meer samen kunnen werken of dat de werknemer er echt een punt achter wil zetten. Daarnaast kan het voorkomen dat de werknemer per abuis een beëindigingsovereenkomst heeft ondertekend waarbij ontslag met wederzijds goedvinden als reden is aangegeven. Het zorgt ervoor dat de werknemer minder rechten heeft bij de aanvraag van een uitkering. Het UWV zal dan de aanvraag kritisch voor het licht houden en een wachttermijn in acht nemen aangaande het verstrekken van de uitkering. Er zit namelijk een verschil tussen de wettelijke opzegtermijn voor werknemer en werkgever. Hoe vertaalt zich dat bij ontslag nemen naar de uitkering?

Fictieve opzegtermijn: ontslag nemen uitkering

Neemt een werknemer ontslag dan heeft men slechts een maand opzegtermijn. Wordt een ontslag aangezegd door de werkgever dan is er sprake van een langere opzegtermijn. Er wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • Ontslag nemen door werknemer: één maand opzegtermijn;
  • ontslag aangezegd door werkgever: één maand opzegtermijn per iedere vijf gewerkte jaren met een maximum van vier maand.

Indien men ontslag neemt binnen vijf gewerkte arbeidsjaren dan is de ontslagtermijn voor werknemer als werkgever gelijk. Oftewel er is geen verschil. Heeft de werknemer langer bij deze baas gewerkt dan is er wel sprake van een verschil. Bij het ontslag nemen in combinatie met een uitkeringsaanvraag zal het UWV de fictieve opzegtermijn voor de werkgever in acht nemen.

Ontslag nemen uitkering: consequenties

Neem je ontslag dan kan het voorkomen dat je eerst moet wachten voordat je de uitkering werkelijk krijgt. De fictieve opzegtermijn moet je afwachten alvorens de uitkering in gang wordt gezet. Het houdt echter wel in dat je deze periode reeds sollicitatieplicht hebt. Zo kun je er mogelijk voor zorgen dat je een baan vindt voordat de uitkering in werking treedt. In dat geval heeft het UWV geen onkosten aan jou. Mocht je binnen de gestelde termijn geen ander werk hebben gevonden dan heb je recht op de uitkering. Houd er dus rekening mee dat bij het ontslag nemen de uitkeringsvoorwaarden anders zijn.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op