Hoeveel ontslagvergoeding kun jij krijgen?

Wordt je ontslagen dan heb je in sommige gevallen recht op ontslagvergoeding. Het vormt een compensatie voor het niet continueren van de baan door daartoe het arbeidscontract feitelijk te ontbinden. Voordat het feitelijk zover is dient het ontslag eerst aangezegd te worden waarna je in een ontslagprocedure terecht komt. Waar dien je tijdens de procedure op te letten en op hoeveel ontslagvergoeding kun je rekenen?

Aanleiding ontslagvergoeding

Om in aanmerking te kunnen komen van een ontslagvergoeding moet het ontslag te wijten zijn aan de werkgever. Dat houdt in dat je niet kunt terugvallen op ontslag:

 • van rechtswege;
 • op staande voet of;
 • met wederzijds goedkeuren.

De primaire reden voor het verkrijgen van een ontslagvergoeding is indien het een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen betreft. Dat houdt in dat de bedrijfsresultaten slecht zijn waardoor een faillissement dreigt. Er moet worden gereorganiseerd en dat kan inhouden dat er collectieve ontslagen gaan vallen. In dergelijke omstandigheden wenst de werkgever niet meer van jouw diensten gebruik te maken waardoor het contract moet worden ontbonden.

Aandachtspunten bij ontslag

Naast het feit dat je recht hebt op ontslagvergoeding zijn er aanvullende punten waar je ook rekening mee moet houden. Indien er sprake is van een collectief ontslag dienen de ontslagenen te zijn bepaald middels het afspiegelingsbeginsel. Binnen alle lagen van de organisatie en binnen alle leeftijdsgroepen moeten de ontslagen gelijkmatig verdeeld zijn. Daarnaast dient de werkgever de opzegtermijn in acht te nemen. Dit start vanaf de eerste van de volgende maand nadat het ontslag is aangezegd. Het duurt een maand tot 5 gewerkte jaren en neemt met een maand toe voor iedere extra 5 jaar met een maximum van 4 maand. Daarnaast moet worden voorkomen dat het concurrentiebeding is opgenomen.  

Hoogte ontslagvergoeding

Wegens voorgenomen hervorming van het ontslagrecht kan de ontslagvergoeding veel minder zijn dan dat je nu zou krijgen volgens de kantonrechtersformule. Het is echter aannemelijk dat deze formule in aangepast vorm blijft bestaan. Dit houdt in dat de ontslagvergoeding wordt berekend op basis van:

 • de leeftijd van de werknemer. Tot 35 jaar een factor van 0,5 welke met 0,5 op loopt naar 2,0 voor 55 jaar en ouder in stappen van 10 jaar;
 • het laatst verdiende loon;
 • het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest;
 • aan wie het ontslag te wijten is. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bedraagt deze gewoonlijk 1,0.

Door deze factoren met elkaar te vermenigvuldigen kom je tot een reëel te verwachten ontslagvergoeding. Deze formule is tevens leidend binnen veel ontslagprocedures. Indien de beoogde hervormingen worden doorgevoerd kan dit inhouden dat de ontslagvergoeding wordt beperkt tot 0,25 maandloon per gewerkt jaar met een maximum van 6 maandlonen.

Juridische bijstand

Om het meeste uit je ontslag te halen is het belangrijk om gedegen juridische bijstand in te schakelen. Al is het maar om de uitgangspunten binnen het beëindigingsovereenkomst te controleren. Een en ander moet uiteraard goed zijn verwoord. Daarnaast kan een advocaat meer kracht leggen op eventuele onderhandelingen tussen jou en de werkgever. Laat je juridisch bijstaan zodat jij optimaal resultaat behaalt bij een ontslagvergoedingsregeling.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op