Waarom ontslag

Op een dag, ga je gewoon naar je werk. Er staat een Meeting gepland voor nog dezelfde morgen om 10.00 uur, voor alle Personeelsleden. Onrust onder het personeel. Niemand is op de hoogte van een vergadering.

Dit kan van alles betekenen:
Een op handen zijnde Reorganisatie, vertrek van de Directie, een Faillissement, een overname door eventueel een ander Bedrijf, dit alles kan leiden tot een onvrijwillig ontslag. Ik had me voorgenomen om rustig te blijven en naar de Meeting gaan. We kregen te horen, dat het bedrijf failliet was en alle Personeel op straat kwam te staan.

Er heerste paniek onder het Personeel. We werden gevraagd om ieder naar de eigen Afdeling te gaan om met de Afdelingschef, de verdere stappen te bespreken. Voor elk Personeelslid lag er een enveloppe klaar met alle gegevens. Ook konden er vragen gesteld worden over; het hoe en waarom en wat nu te doen!
Iedereen gaat daarna hevig geƫmotioneerd naar huis.

Waar moet u rekening mee houden

Welke consequenties heeft dit voor mij? Neem nooit zelf ontslag. Wanneer U dit wel doet, heeft U geen recht op een uitkering. Wanneer U wordt ontslagen, kunt U een uitkering aanvragen. In de regel worden deze aanvragen door het UWV geregeld, in combinatie met het Bedrijf. Wanneer U op staande voet wordt ontslagen, volgt dit meestal, na een gesprek
met Personeelszaken en een bevestigende Brief, met de reden waarom ontslag. De ontslagaanvraag neemt ongeveer 6 tot 8 weken in beslag, waarna het definitieve uitkeringsbedrag, waar U maandelijks op kunt rekenen, bekend wordt gemaakt. U moet zich direct gaan inschrijven bij het UWV.

Hoe vecht ik ontslag aan

Welke stappen kan ik gaan ondernemen, om mijn ontslag aan te vechten?
U kunt zich melden bij het Juridisch Loket, in Uw Woonplaats, voor een afspraak.
Ook kunt U telefonisch een afspraak maken, zodat U zo snel mogelijk geholpen wordt.
Wanneer U op de afspraak komt, neem dan alle gegevens mee, zodat de Juridische
Medewerker(ster), U zo zorgvuldig mogelijk, met Raad en Daad kan bijstaan en
doorverwijzen naar de Instanties, die U verder kunnen helpen. U kunt een Advocaat in
de arm nemen. Er zijn Advocaten van onvermogen. Deze advocaten berekenen een
basistarief, aan de hand van Uw inkomen. Heeft U een inkomen bovenmodaal, dan
wordt er een tarief per half uur gerekend.

Wat zijn uw rechten

Indien U ontslag krijg, heeft U recht op een bedrag dat wordt uitgekeerd en berekend is na het aantal gewerkte jaren. De zogenaamde kantonrechters formule.
U heeft bijvoorbeeld 15 jaar bij Uw Werkgever gewerkt, u ontvangt dan een bedrag berekend
over 15 Dienstjaren, waarbij de leeftijd ook in acht wordt genomen Dit bedrag kan ineens worden uitgekeerd of in de vorm van een uitkering, verstrekt worden. U dient zich na het ontslag altijd direct te melden bij het UWV, in verband met de aanvraag voor een uitkering. Tevens heeft U nog recht op Vakantiegeld en een eventuele Winstuitkering.

Is ontslag altijd onvrijwillig

Ontslag kan ook vrijwillig zijn. Het bevalt U niet meer bij deze Werkgever. U wilt een andere uitdaging en gaat op zoek naar een andere Baan, die U wel bevalt. Tevens kan er sprake zijn van ontslag met wederzijds goedvinden. Let in dit laatste geval wel op de gemaakte afspraken, zodat u niet in een teleurstelling terecht komt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op