Wat is de flexwet

De flexwet is een wet die is ingevoerd om werkgevers de mogelijkheid te bieden om flexibele arbeidskrachten aan te trekken. Daarnaast is de wet er om flexwerkers te beschermen en hun meer zekerheid te geven en een betere rechtspositie. De flexwet wordt ook wel de Wet Flexibiliteit en Zekerheid genoemd.

Wat houdt de flexwet precies in

De flexwet is er dus voor uitzendkrachten en werknemers die in het bezit zijn van een tijdelijk contract. Werknemers met een vast contract hebben vaak werkzekerheid en zijn daarmee gegarandeerd van een inkomen. Vaste werknemers kunnen bovendien niet zomaar ontslagen worden en voor flexwerkers is dit vaak allemaal net iets anders.

Zo kan een tijdelijke arbeidskracht zomaar te horen krijgen dat zijn tijdelijk contract niet wordt verlengd. Hier hoeft de werkgever zelfs geen reden voor op te geven en dit is voor de tijdelijke arbeidskracht natuurlijk erg onprettig. Ook heeft de flexwerker last van andere problemen zoals het feit dat een werkgever liever niet investeert in een tijdelijke kracht.

Voor sommige tijdelijke arbeidskrachten betekent dit simpelweg dat ze na de maximale periode van drie tijdelijke contracten gewoon op straat worden gezet. Na drie tijdelijke contracten is een werkgever namelijk verplicht om een vast contract aan te bieden en als deze werkgever daar geen zin in heeft dan kan hij de tijdelijke arbeidskrachten gewoon op straat zetten.

Gevolgen van de flexwet voor de werknemers

Door de flexwet kan een werkgever de tijdelijke arbeidskracht niet meer zonder reden ontslaan. Zelfs als dit ontslag tijdens proeftijd plaats vindt heeft de flexwerker recht op een verklaring. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de opzegtermijn die vaak 1 maand is.

Door de flexwet is ook het ontslagverbod bij ziekte beperkt en is er ook een aantal nieuwe ontslagverboden ingevoerd. Zo mag iemand niet meer ontslagen worden wegens het lidmaatschap van een vakbond of wegens het opnemen van ouderschapsverlof.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op