Wanneer mag ik ontslag nemen

Het ontslag is altijd een lastig onderwerp in het bedrijfsleven. Stel dat een werknemer het niet naar zijn zin heeft en hij wil ontslag nemen, kan dat zomaar?

Dit hangt af van het soort contract dat deze werknemer heeft. Bij een contract voor bepaalde tijd is het namelijk niet mogelijk om tussentijds ontslag te nemen. In dit geval mag een werknemer enkel ontslag nemen aan het eind van het contract of in de proefperiode.

Heeft de werknemer een contract voor onbepaalde tijd dat ligt de situatie anders. In dit geval mag een werknemer wel ontslag nemen. Hierbij dient de werknemer zich overigens wel te houden aan de opzegtermijn. De lengte van de opzegtermijn kan men vinden in de CAO. Het ontslag dient schriftelijk te worden ingediend bij de leidinggevende.

Heb ik recht op uitkering als ik ontslag neem

Wanneer iemand ontslag neemt heeft men geen recht op een uitkering. Een van de voorwaarden voor het recht hebben op een uitkering is namelijk dat het niet de schuld mag zijn van de uitkerings-aanvrager dat deze is ontslagen. Wanneer een werknemer dus zelf ontslag neemt dan voldoet deze werknemer niet aan deze eis en heeft deze dus ook geen recht op een uitkering.

Er zijn op deze regel overigens enkele uitzonderingen. Het kan voorkomen dat een werknemer zelf ontslag neemt door een ernstig conflict. Hierbij kan men denken aan:

  • Seksuele intimidatie
  • Bedreiging
  • Mishandeling

In deze gevallen kan het UWV WERKbedrijf een uitzondering maken. Mocht u vanwege een ernstig conflict zelf ontslag nemen dan is het belangrijk dat u binnen een dag nadat u ontslag heeft genomen contact opneemt met het UWV WERKbedrijf.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding als ik ontslag neem

Naast de uitkering is het bepalen van de ontslagvergoeding een belangrijke kwestie bij het nemen van ontslag. Wanneer met zelf ontslag neemt heeft men doorgaans namelijk geen recht op een ontslagvergoeding. Om deze reden kan het soms verstandig zijn om een ontslagprocedure tegen uw werkgever aan te spannen in plaats van het nemen van ontslag.

Mocht het zo zijn dat u het werk onmogelijk wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, dan is het vaak verstandig om het via deze weg te spelen. Wordt u namelijk via de ontslagprocedure ontslagen door uw werkgever, dan heeft u wel recht op een ontslagvergoeding.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 88

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op